Om Best Farm

Vores historie

Den nystartede agrovirksomhed Best Farm A/S har til mission at nedbringe dødeligheden blandt pattegrise ved at optimere forholdene i farestien med nye løsninger.

Virksomheden er grundlagt af Lars Brunse og er en del af IBF koncernen, som i forvejen omfatter virksomhederne Polysan og SundsAlfa. IBF styrker dermed agroområdet af koncernen. Lars Brunse har over 30 års erfaring i branchen og har været med til at udvikle flere patenter og produkter, som i dag i høj grad anvendes i international griseproduktion. Lars Brunse vil med sin ekspertviden stå i spidsen for Best Farm og den daglige drift af virksomheden.

“Vores mission er at udvikle og tilbyde de bedste løsninger til optimering af forholdene i farestien og derved nedbringe dødeligheden for pattegrise.”

Med fælles erfaring i griseproduktion har Best Farm samlet de bedste muligheder til videreoptimering af farestien. Best Farm tilbyder en 360 graders løsning med fokus på forbedring af miljøet i farestien med lavere dødelighed og bedre produktivitet som resultat. Best Farm fremtidssikrer desuden farestien med løsgående søer og naturligvis med dyrevelfærd for øje. Best Farm er allerede langt i udviklingen af nye løsninger, som bygger på solid erfaring og tests i praksis.

Udgangspunkt for udvikling

Vores udgangspunkt for udvikling af løsninger til farestien er, at test og udvikling foregår i stalden. 

“Man finder ikke den bedste løsning bag et skrivebord.”

For at lykkes med nye produkter er det altafgørende, at pattegrisene kan bruge dem. Et produkt kan være nok så innovativt, men hvis pattegrisens adfærd ikke er tænkt ind, fungerer løsningen ikke i praksis. Derfor starter al nytænkning i farestien.

Informationer

Find os her