Rundfoderautomat

Rundfoderautomat

Rundfoderautomaten produceres i transparent materiale, så man kan se foderindholdet i tragten.

Tragtens fås med lukket låg og kan justeres op og ned i forhold til fodermængde.